To Pieter Foppe van Driel, 9 november 1780Deesen Te behandiege
Aan
Pieter Foppe Van driel
woonende te Eijselmonde

Sintestatie Den 9 November 1780

Seerwaarde en seer beminde moeder en Vader
en broer en suster ik laat u weten als dat ik
nog Vris en gesont ben soo wens ik Van u mijn
lieve Vaader en moeder het selvde waar het anders
het souw mijn Van herte leet wese om te hoore
eerwaarde Vader en moeder ik laat u weten met
desen brief als dat wij den 6 september op sinte
statie gekoome sijn en wij hebbe gelukkig en
en Voorspoediege rijs soo dat wij alteijt mooy
weer gehat hebbe en segt tog de groetenis an
maaijke hof an smits hoek als dat ik nog Vris
en gesont ben Van dat uur dat den brief
geschreven is hier mede breek ik of ik blijf u
getrouwe soon tot in der doot toegeschreve met
haast Dirk Buijien
Seerwaarde broers en suster ik laat u weten
als ik nog Vris en gesont ben en ik Van u
mijn lieve broers en suster het selvde waar
het anders het souw mijn Van herte leet
sijn om te hoore en ik wens dat wij malkander
met gesontheijt weer moogen sien Verder
breek ik af met de pen maar niet met mijn
hert ik blijf u getrouwe broer tot in den doot
toe
Gerrit Pieterse Van Der Graaf

Seerwaarde en seerbeminde oom Pieter foppe
Van driel ik laat u seten als dat ik nog Vris
en gesont ben en ik hoop Van u mijn lieve oom
het selvde waar het anders het souw mijn Van
herte leet wesen om te hoore seerwaarde oom
ik laat u weten met desen brief als dat wij
den 6 september op sintestatie syn gekoome
soo dat wij een gelukkiege en een Voorspoedige
uijt rijs gehat hebbe maar nader hant met een
storm Van de ree moet Vlugte en ons anker touw
moete kappe door noot soo dat ter Veel
Veel schepen en mensche gebleven en Vergaan
sijn en ook Veel huijsen van malkander
geslage sijn door die groote storm maar wij
benne ook Vermist geschreven Van de goover-
neur
na het Vaderlant toe maar wij met
gots hulp weer op de rede gekoome sonder
rampe of teegespoet maar mijn lieve oom
ik wouw wel eens weten hoe het met myn
Vrouw en kindere is en het trommeltie weer
om gesleurt maar ik weet niet of het te
regt gekoomen is of niet want ik heb het
de knegt Van de klyne lans poen en hij
heeft mijn belooft als dat hij het an neella
man besorge souw en ande weet ik niet

schryve als dat wij allemaal nog
Vris en gesont sijn en ik wens u
duijsentmaal genagt mijn lieve oom
ik blijf u getrouwe neef tot in der
doot toe Henderik Spring meijier
het port van desen brief moete
wij met ons drieie betaale
en den brief niet over te geven
of ieder moet sijn possie
betale

About this document

Letter

Title To Pieter Foppe van Driel, 9 november 1780
Year 1780
Text type private
Autograph autograph
Signature HCA 30-337

Sender

Name Hendrik Springmeijer (en Dirk Buijen en Gerrit Pieterse van der Graaf)
Gender male
Class unknown
Age unknown
Region of residence Zuid-Holland
Relationship to addressee nephew/cousin

Addressee

Name Pieter Foppe van Driel
Place IJsselmonde (Rotterdam)
Country Nederland
Region Zuid-Holland
Ship

Sent from

Place
Country Sint Eustatius
Region Caraïbisch gebied
Ship