To Johannes van Blerk, 9 november 1780Monsr
Johannis Van Blerk
meester geweermaaker
opt kortenbos
agter t Stas School
tot Schravenhaage
sito sito

sint Ustaastieus op de Reede
den 9 Noovember 1780
Eerwaarde Vaader en Moeder
Zusters en broeder

Ik kan niet naalaate om UE een lettertie te schryve
en te laate Weete als dat ik god dank nog engezont ben
hoop ende dat et Zelve ook met UE nog zoo mag Zyn
Wast anders t zoude mij van herte leet Zyn
WZyn den 12 septeember op Sint ustaasius gekoome
maar wy zyn na verloop van 14 daage weer van de Reede
[…] moete vlugte voor de orkaan die inde kwade meson hir
vreeselyk woet want de spraak heeft wel gegaan dat
wij verongelukt waare maar wy legge got dank weer
fris en wel op de ree hoewel wy t slim genoeg gehat hebbe
maar wij hebbe nog geen Zier schaade en dit is ons derde plaas
daar wy al geweest Zyn eens op martenike en eens op
madera en nu op sint ustasi daar moete wij nog drie maande
legge en dan wy naa ons lieve Vaaderlant Zoodat wy wel
over een maant 5 of 6 opt langst tuys Zulle Zyn Zoot got blieft
maar t is hier Vreeselyk duer om iest te kryge
maar de tyt gaat hier nog al gau om Zoo dat ik Wens
als de goete got t blieft dat wij malkander nog eens
gezont mooge int Vaaderlant Weeder Zien
Voorders stelt u hert maar gerust en alles Zal wel
schikke ik Zoude Wel meeer schryve maar tyt
is te kort Voorders breek ik af en Verblyve
met Veeele liefde agting en respekt
UE onder danige Zoon en broeder Pieter Van Blerk

daar Zyn ook Zeer vel schepen verongelukt
onder alle ook een engels oorlogschip van honder twintig stukke
en 900 manne

Weest Zoo Goet en de Groetenis aan bart
van Putte Zyn Vaader dat Zyn Zoon nog fris
en gezont is, Vader Jk UE nogt te meer Weeten
Als dat Weij op marte niek heb gelegen 4 dage lang
En daar hebben Wey Voor noome Over de ondert
huyssen Schepen Seijn Gebleven Ook met de Swaar noorkaan
Die Swaaren norkaan die Op Sintiestaasie Wey
Hebben Geaadt den 12 Octoober
En daar bey hebben Wey nog sw[…]
Die met Een Jol Laagge […]
-Van Jn de hoogensee en die hebben
Wey Meegenoomen naar martenie-
ken
toe ene daar Van daan hebben
Wey Weer mensze meegenoome die der
Schep Op Martonieken hebben Geb[…]

Vaader Jk lat UE nog te
meer Weeten hls dat wij Wat Voor neme
Met de Engelsse en de Vraansen kaapers
Die Jersoo Vregeren onder Malkander
Ront tom sin tiestasie, en verders
nie Meer hls de goetenis van myn

neef Areij Bienkanst nog vris
en g soont En Verders niet mer als
duysent Maal genag han uE vaader
en Moeder en susters en broeders
en hlle groede vrinden

About this document

Letter

Title To Johannes van Blerk, 9 november 1780
Year 1780
Text type private
Autograph autograph
Signature HCA 30-337

Sender

Name Pieter van Blerk
Gender male
Class unknown
Age unknown
Region of residence Zuid-Holland
Relationship to addressee son

Addressee

Name Johannes van Blerk
Place 's-Gravenhage
Country Nederland
Region Zuid-Holland
Ship

Sent from

Place
Country Sint Eustatius
Region Caraïbisch gebied
Ship