To Steven Verhage, 9 november 1780te beandigen aan Steven
verage Werkende in
touspindery van van
der wal tot Rotterdam
sito sito

Sinte Statius Op de Reede den 9 November 1780
Seerwaarde broeder Suster ik laat uw weeten
als dat ik door des sheeren Segen nog fris en gesont
ben en ik oop dat gij die in een goede staat
van gesontheijd sult aantreffen was het
anders het soude mijn van harten leet
sijn want ik wenste wel dat wij malkan-
der
nog is in goede gesontheijd te sien maar
broeder en suster ik laat uw ook weeten als
dat wij voor Statius Soo een Swaaren Storm
gead hebben als dat wy onse ankers moeste
kappen en ons na de woeste zee begeven
en al de scheepen met ons tot de wind
wat gestild was toen sijn wij uijt gebrek
van waater na martenieke geseyld

en daar hebben wij water ingenomen
en doen sijn wij weer gesont en fris weer
met het volk en het schip op Statius
gearriveerd maar het seggen was dat wij
al vermist waaren want daar is nog een
ocker en een fregat vergaan en barken
ook die met ons op de reede gelegen hebben
en op martenike sijn van de vijftig nog
maar vier van te regt gekomen en wij
hebben twee doode gead hier mede breke
ik af wel met de pen maar niet met met
hart en wens uw een geluksalig nuwe
jaar en myn vrouw ook en oop haar
in het laaste van April weer bij
haar te sijn want wij gaan in het laaste
van februarij onder seijl

About this document

Letter

Title To Steven Verhage, 9 november 1780
Year 1780
Text type private
Autograph autograph
Signature HCA 30-356

Sender

Name Jan van Dijk (2)
Gender male
Class unknown
Age unknown
Region of residence Zuid-Holland
Relationship to addressee brother / brother in law

Addressee

Name Steven Verhage
Place Rotterdam
Country Nederland
Region Zuid-Holland
Ship

Sent from

Place
Country Sint Eustatius
Region Caraïbisch gebied
Ship