To Christiaan Seijs, 9 november 1780Desen te beandigen
aan Cristiaan Seijs in de
glaaseblaaserij buijten de
oostepoort tot Rotterdam
sito sito

Sente Stasius op de Reede den 9 November 1780
Seer waarde vader Suster en broeder ik laat
uw weeten als dat ik door des Heeren Segen
nog fris en gesont ben en ik oop dat gij die in
goede gesontheijd sult ontfangen was het
anders het soude mijn van harten leet sijn
maar ik laat uw ook weeten als dat wij een
swaaren storm gead hebben voor Stasius soo dat
wij onse ankers moesten kappen en ons na de
woeste see begeven tot dat wind wat gestild
was en doen sijn wij uijt gebrek van water
na martenike geseijld en daar hebben wij
water ingenomen en doen sijn wij weer Statius
geseijld daar door gods segen fris en gesont
sijn gekomen maar het seggen was dat

wij verongeluk waaren maar het is door segen
gods nog soo niet maar daar sijn verscheijde
scheepen want voor martenike sijn volgens
het segen van de vijftig nog maar vier
te regt gekomen en voor Statius is nog een
ocker en en een fregat vergaan en nog
barken en wij hebben twee doode gead en wij
denken soo in het laaste van April weer
tuijs te sijn wan het seggen is dat wij in
februarij weer onder seyl sullen gaan
hier mede breke ik af met de pen maar niet
met het hart en blijf uw toegenegen Soon
en broeder jan van dijk en uw veel segen
in het nieuwe Jaar en de groetenis aan
alle goede Vrinde en aan vrouw tas als
sij nog in het leven is

About this document

Letter

Title To Christiaan Seijs, 9 november 1780
Year 1780
Text type private
Autograph autograph
Signature HCA 30-356

Sender

Name Jan van Dijk (2)
Gender male
Class unknown
Age unknown
Region of residence Zuid-Holland
Relationship to addressee son

Addressee

Name Christiaan Seijs
Place Rotterdam
Country Nederland
Region Zuid-Holland
Ship

Sent from

Place
Country Sint Eustatius
Region Caraïbisch gebied
Ship